DB_navi7
 
 

경북북부시군클럽친선대회(예천)
samsung | SM-F916N | 2022-11-30 12:04:11
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1186s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-40 | 1.74mm | 35mm equiv 13mm | Not Fired
samsung | SM-F916N | 2022-11-30 12:08:39
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/606s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-25 | 6.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired
samsung | SM-F916N | 2022-11-30 12:11:44
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/451s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-25 | 6.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired
samsung | SM-F916N | 2022-11-30 12:12:43
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/692s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-25 | 6.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired
samsung | SM-F916N | 2022-11-30 12:20:07
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2593s | F1.8 | 0.00 EV | ISO-40 | 5.00mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired
경북북부시군클럽친선대회(예천)
       
제목: 경북북부시군클럽친선대회(예천)


사진가: 안동/박형유

등록일: 2022-12-01 11:27
조회수: 99


1669786702716_4_1.jpg (514.9 KB)
1669786702716_6_1.jpg (281.0 KB)

More files(3)...
  ~의견을 남겨주세요.
남겨주신 의견은 안동/박형유님에게 큰 보탬이 됩니다.
HTML 에디터를 사용하여 코멘트 작성

 
이름(별명)    비밀번호   
:: 북부지구 친선파크골프대회 
대한체육회장기대회(문경)
안동/박형유
h:8
2023-06-02 11:56
제6회 경북도지사기대회-1
안동/박형유
h:12
2023-05-30 15:42
제6회 경북도지사기대회
안동/박형유
h:12
2023-05-30 15:38
경북어르신대회(포항)-1
안동/박형유
h:25
2023-05-16 16:02
경북어르신대회(포항)
안동/박형유
h:26
2023-05-16 15:55
신입회원환영대회(고령)
안동/박형유
h:32
2023-05-08 11:24
칠곡군협회장기대회
안동/박형유
h:36
2023-05-02 11:28
군위군협회장기대회
안동/박형유
h:33
2023-05-02 11:27
전국생활대축전(구미)-1
안동/박형유
h:37
2023-05-01 15:21
전국생활대축전(구미)
안동/박형유
h:25
2023-05-01 15:20
경북북부시군클럽친선대회(예천)
안동/박형유
h:99
2022-12-01 11:27
1   2   3   4  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
Copyright(c) http://kparkgolf.kr/Design by Mungogae All Right Reserved.