DB_navi7
 
 

대통령기대회-대구(24.3.15~16)
NIKON CORPORATION | NIKON D7000 | 2024-03-15 10:27:20
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F9.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 38.00mm | 35mm equiv 57mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D7000 | 2024-03-15 10:42:35
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-100 | 52.00mm | 35mm equiv 78mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D7000 | 2024-03-15 10:47:55
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-100 | 60.00mm | 35mm equiv 90mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D7000 | 2024-03-16 13:33:54
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F9.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 18.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
대통령기대회-대구(24.3.15~16)
       
제목: 대통령기대회-대구(24.3.15~16)


사진가: 관리자

등록일: 2024-03-18 15:15
조회수: 53


DSC_4352_1.jpg (235.3 KB)
DSC_4371_1.jpg (263.7 KB)

More files(6)...
  ~의견을 남겨주세요.
남겨주신 의견은 관리자님에게 큰 보탬이 됩니다.
HTML 에디터를 사용하여 코멘트 작성

 
이름(별명)    비밀번호   
:: 북부지구 친선파크골프대회 
대한파크 임원 워크숍&대회- 문경(24.6.10~11)
관리자
h:10
2024-06-12 15:31
경북어르신대회-울진(24.5.21)-1
관리자
h:33
2024-05-22 13:38
경북어르신대회-울진(24.5.21)
관리자
h:27
2024-05-22 13:35
대한체육회장기대회-합천(24.5.16~17)
관리자
h:20
2024-05-22 11:58
2024 경북-전남 생활체육교류 - 완도(24.5.15~17)
관리자
h:24
2024-05-22 11:57
제2회 신입회원환영대회-포항(24.5.6)
관리자
h:48
2024-05-08 14:42
영호남 4개시도 임원친선대회-광주(24.4.29)
관리자
h:38
2024-05-02 11:39
전국생활대축전-울산(24.4.25~26)
관리자
h:46
2024-04-26 14:55
경북도지사기대회(24.3.29)-일본 사가시협회 방문
관리자
h:60
2024-04-02 14:26
경북도지사기대회(24.3.28~29)-1
관리자
h:40
2024-04-02 14:20
경북도지사기대회(24.3.28~29)
관리자
h:34
2024-04-02 14:15
1   2   3   4   5   6   7   8  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
Copyright(c) http://kparkgolf.kr/Design by Mungogae All Right Reserved.