DB_navi7
 
 

영호남 4개시도 친선대회(대구)
samsung | SM-G977N | 2023-11-20 10:04:06
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/1772s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.32mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired
samsung | SM-G977N | 2023-11-20 10:05:06
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/1392s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.32mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired
samsung | SM-G977N | 2023-11-20 10:23:11
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/536s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.32mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired
samsung | SM-G977N | 2023-11-20 15:24:15
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/244s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.32mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired
samsung | SM-G977N | 2023-11-20 15:29:52
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/215s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.32mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired
영호남 4개시도 친선대회(대구)
       
제목: 영호남 4개시도 친선대회(대구)


사진가: 안동/박형유

등록일: 2023-11-23 13:48
조회수: 116


KakaoTalk_20231121_0....jpg (294.4 KB)
KakaoTalk_20231121_0....jpg (389.9 KB)

More files(5)...
  ~의견을 남겨주세요.
남겨주신 의견은 안동/박형유님에게 큰 보탬이 됩니다.
HTML 에디터를 사용하여 코멘트 작성

 
이름(별명)    비밀번호   
:: 북부지구 친선파크골프대회 
경북어르신대회-울진(24.5.21)-1
관리자
h:6
2024-05-22 13:38
경북어르신대회-울진(24.5.21)
관리자
h:4
2024-05-22 13:35
대한체육회장기대회-합천(24.5.16~17)
관리자
h:7
2024-05-22 11:58
2024 경북-전남 생활체육교류 - 완도(24.5.15~17)
관리자
h:5
2024-05-22 11:57
제2회 신입회원환영대회-포항(24.5.6)
관리자
h:35
2024-05-08 14:42
영호남 4개시도 임원친선대회-광주(24.4.29)
관리자
h:30
2024-05-02 11:39
전국생활대축전-울산(24.4.25~26)
관리자
h:35
2024-04-26 14:55
경북도지사기대회(24.3.29)-일본 사가시협회 방문
관리자
h:53
2024-04-02 14:26
경북도지사기대회(24.3.28~29)-1
관리자
h:35
2024-04-02 14:20
경북도지사기대회(24.3.28~29)
관리자
h:32
2024-04-02 14:15
대통령기대회-대구(24.3.15~16)
관리자
h:50
2024-03-18 15:15
1   2   3   4   5   6   7  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
Copyright(c) http://kparkgolf.kr/Design by Mungogae All Right Reserved.