DB_navi7
 
 

북부지구 친선파크골프대회
samsung | SM-F916N | 2022-11-30 12:04:11
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1186s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-40 | 1.74mm | 35mm equiv 13mm | Not Fired
samsung | SM-F916N | 2022-11-30 12:08:39
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/606s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-25 | 6.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired
samsung | SM-F916N | 2022-11-30 12:11:44
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/451s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-25 | 6.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired
samsung | SM-F916N | 2022-11-30 12:12:43
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/692s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-25 | 6.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired
samsung | SM-F916N | 2022-11-30 12:20:07
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2593s | F1.8 | 0.00 EV | ISO-40 | 5.00mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired
예천협회 주관 북부지구 친선파크골프대회
    
제목: 북부지구 친선파크골프대회


사진가: 관리자

등록일: 2022-11-30 14:58
조회수: 6


1669786702716_4_1.jpg (514.9 KB)
1669786702716_6_1.jpg (281.0 KB)

More files(3)...
  ~의견을 남겨주세요.
남겨주신 의견은 관리자님에게 큰 보탬이 됩니다.
HTML 에디터를 사용하여 코멘트 작성

 
이름(별명)    비밀번호   
:: 북부지구 친선파크골프대회 
경북북부시군클럽친선대회(예천)
안동/박형유
h:43
2022-12-01 11:27
클럽대항대회(구미)
안동/박형유
h:31
2022-11-28 15:06
경북도민 생활대축전
안동/박형유
h:32
2022-11-14 19:50
영천협회장기대회
안동/박형유
h:36
2022-11-10 15:10
안동웅부배대회
안동/박형유
h:28
2022-11-08 14:46
경주시장기대회
안동/박형유
h:41
2022-10-31 15:38
구미배대회
안동/박형유
h:25
2022-10-24 11:18
청송군수배대회
안동/박형유
h:17
2022-10-21 13:40
영주 도지사기대회
안동/박형유
h:40
2022-10-11 15:13
광주협회장기대회
안동/박형유
h:38
2022-09-23 10:23
광주협회장기대회
안동/박형유
h:25
2022-09-23 10:18
1   2   3  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
Copyright(c) http://kparkgolf.kr/Design by Mungogae All Right Reserved.