DB_navi7
 
 

칠곡군협회장기대회
samsung | SM-F916N | 2023-04-29 11:49:08
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/655s | F1.8 | 0.00 EV | ISO-40 | 5.00mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired
samsung | SM-F916N | 2023-04-29 11:12:42
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/441s | F2.4 | 0.00 EV | ISO-25 | 6.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired
samsung | SM-F916N | 2023-04-29 11:24:54
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1704s | F1.8 | 0.00 EV | ISO-40 | 5.00mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired
칠곡군협회장기대회
       
제목: 칠곡군협회장기대회


사진가: 안동/박형유

등록일: 2023-05-02 11:28
조회수: 50


KakaoTalk_20230429_1....jpg (526.4 KB)
KakaoTalk_20230429_1....jpg (565.8 KB)

More files(1)...
  ~의견을 남겨주세요.
남겨주신 의견은 안동/박형유님에게 큰 보탬이 됩니다.
HTML 에디터를 사용하여 코멘트 작성

 
이름(별명)    비밀번호   
:: 북부지구 친선파크골프대회 
경북협회장기대회(상주)-1
관리자
h:28
2023-09-19 15:01
경북협회장기대회(상주)
관리자
h:23
2023-09-19 14:56
청송군수배대회
관리자
h:18
2023-09-19 14:51
포항협회장배대회
관리자
h:25 c:1 v:1
2023-09-11 15:41
성주협회장기대회
관리자
h:26
2023-09-06 16:05
경남협회장기대회(양산)
관리자
h:26
2023-09-04 15:34
김천시장배대회
관리자
h:26
2023-09-04 15:31
2023 임원친선대회-1
관리자
h:33
2023-08-22 14:57
2023 임원친선대회
관리자
h:34
2023-08-22 14:49
농촌사랑대회(경북 예선)-1
안동/박형유
h:60 c:1 v:1
2023-06-26 10:49
농촌사랑대회(경북 예선)
안동/박형유
h:42
2023-06-26 10:48
1   2   3   4   5   6  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
Copyright(c) http://kparkgolf.kr/Design by Mungogae All Right Reserved.