DB_navi7
 
 

표창 및 감사패 수여
NIKON CORPORATION | NIKON D750 | 2022-01-17 14:36:51
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/20s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-140 | 32.00mm | 35mm equiv 32mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D750 | 2022-01-17 14:37:34
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/20s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-140 | 31.00mm | 35mm equiv 31mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D750 | 2022-01-17 14:38:21
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/15s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-140 | 16.00mm | 35mm equiv 16mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
표창 및 감사패 수여
       
제목: 표창 및 감사패 수여


사진가: 칠곡(놀자)/이준기

등록일: 2022-01-18 23:00
조회수: 69


DSC_3938_1.JPG (360.2 KB)
DSC_3945_1.JPG (339.8 KB)

More files(1)...
  ~의견을 남겨주세요.
남겨주신 의견은 칠곡(놀자)/이준기님에게 큰 보탬이 됩니다.
HTML 에디터를 사용하여 코멘트 작성

 
이름(별명)    비밀번호   
2022년 임원연수회
안동/박형유
h:12
2022-09-13 13:45
회의
칠곡(놀자)/이준기
h:75
2022-01-18 23:02
표창 및 감사패 수여
칠곡(놀자)/이준기
h:69
2022-01-18 23:00
인준서 및 표창
칠곡(놀자)/이준기
h:72
2022-01-18 22:53
취임 및 축하.
칠곡(놀자)/이준기
h:77
2022-01-18 22:44
취임식 및 정기총회
칠곡(놀자)/이준기
h:60
2022-01-18 22:37
현판식
칠곡(놀자)/이준기
h:69
2022-01-18 22:16
실기2
칠곡(놀자)/이준기
h:613
2021-06-01 14:01
실기시험
칠곡(놀자)/이준기
h:77
2021-06-01 13:56
준 지도자 시험
칠곡(놀자)/이준기
h:94 c:1 v:1
2021-06-01 13:43
임원진
놀자/이준기
h:128 c:1
2021-03-06 10:07
임명장 수여
놀자/이준기
h:99
2021-03-06 09:19
1   2  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
Copyright(c) http://kparkgolf.kr/Design by Mungogae All Right Reserved.